Privacy

Dit is de Privacy Policy van SentryX BV (hierna te noemen “SentryX BV”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Woudenbergseweg 41, Austerlitz. SentryX BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70207410. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.sentryx.nl (de “Website”). Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt:

  1. Naam
  2. Communicatie tussen SentryX BV en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen)

 Log file informatie

Wij verzamelen informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:

  1. het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website
  2. de bezoeker toegang te geven tot zijn informatie nadat de bezoeker is aangemeld
  3. de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de website
  4. technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren

Communicatie

Wij mogen uw informatie gebruiken om uw te contacteren met nieuwsbrieven als u dit zelf heeft aangegeven. U kunt zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging

Wanneer SentryX BV, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kunnen worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid

SentryX BV heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, SentryX BV kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en SentryX BV. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging

Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de wet, bewaart SentryX BV persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden.

Inzage, correcties en recht van verzet

Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen indien deze onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kunt u contact opnemen met SentryX BV door een e-mail te sturen naar info@sentryx.nl of een brief sturen aan:

SentryX BV
Woudenbergseweg 41
3711AA Austerlitz

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan regels en beleid.

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heeft dat uw kind zonder uw toestemming persoonlijke gegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via info@sentryx.nl.

Wijzigingen

SentryX BV kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact
Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met SentryX BV door een e-mail te sturen naar info@sentryx.nl.

Dr. Vaccaro has served as the president of the Rothman Orthopaedic Institute since 2014, and is the Richard H. Rothman Professor and Chairman in the Department of Orthopaedic Surgery, and Professor of Neurosurgery at Thomas Jefferson University in Philadelphia, Pennsylvania.

He is the President-elect of Cervical Spine Research Society (CSRS), 2019. He was the recipient of the Leon Wiltse award given for excellence in leadership and clinical research for spine care by the North American Spine Society (NASS) and is the past President of the American Spinal Injury Association and the Association for Collaborative Spine Research.

He has over 730 peer reviewed and 200 non-peer reviewed publications.  He has published over 346 book chapters and is the editor of over 55 textbooks and co-editor of OKU-Spine I and editor of OKU-8.  Dr. Vaccaro also serves as Co-Director of the Regional Spinal Cord Injury Center of the Delaware Valley and  Co-Director of Spine Surgery and the Spine Fellowship program at Thomas Jefferson University Hospital, where he instructs current fellows and residents in the diagnosis and treatment of various spinal problems and disorders.

 

Raymond Schiffelers is professor of Nano Medicine at the faculty Clinical Chemistry and Hematology at the UMC Utrecht. He is specialized in drug delivery and drug targeting. Currently he coordinates the H2020 B-Smart program and participates in several EU and national projects on nano-medicine.

 

Professor Jos Malda is Head of Research at the Department of Orthopaedics, University Medical Center Utrecht and the Department of Equine Sciences, University of Utrecht. He also leads the Utrecht Biofabrication Facility. He is a long-standing Board member of the International Cartilage Repair Society and President of the International Society for Biofabrication.

 

Marianna Tryfonidou is professor of the Orthopaedics section of the department of Clinical Sciences of Companion Animals.

She is a specialist veterinary surgeon for companion animals and researcher into tissue regeneration. She coordinates theiPSpineproject that was recently awarded €15 million under the Horizon 2020 programme, towards researching a solution for chronic lower back pain.

 

Bas Oosterman is co-founder and CEO of SentryX.

Before he served as Chief Operating Officer of Julius Clinical and worked for Philips Electronics in various positions. He studied econometrics, received his PhD degree in Management and Organization, and is a (six sigma) Black Belt. His PhD thesis dealt with speeding up the time-to-market of new product innovation projects.

 

Jorrit-Jan Verlaan is co-founder and CTO/CMO of SentryX.

Sinds 2010 is dr. Verlaan werkzaam als orthopedisch chirurg in het UMC Utrecht. In hetzelfde centrum is hij (cum laude) gepromoveerd en opgeleid. Afwijkingen van de wervelkolom op basis van ongevallen, stofwisselingsziekten en, voornamelijk, oncologische aandoeningen behoren tot zijn terrein. Dr. Verlaan is actief in basale en toegepaste wetenschap en begeleidt meerdere PhD-studenten. Hij is (co-)auteur van meer dan 75 internationale peer-reviewed artikelen en vijftien hoofdstukken in internationale vakboeken. In de functie van opleider draagt hij zorg voor de ontwikkeling van assistenten in opleiding tot orthopedisch chirurg.